dr Magdalena Szpotowicz

Coordinated courses:

  • Teaching English to young learners
  •  Introduction to CLIL
  • Teaching English to young learners
  • Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)
  • Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela
  • CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS
  • Master’s seminar I


Published: 2015-05-01