dr hab. Zbigniew Możejko

Publications (selection):

 

 • Możejko, Z. P. (in press). Is language awareness actually part and parcel of FL teacher training? In A. Łyda, & K. Szczeniak  (Eds), Awareness in Action. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG.
 • Możejko, Z. P. (2013) The role of affective factors in CLIL provision in the secondary school. In D. Gabryś-Barker, & J. Bielska (Eds), Affectivity in second language acquisition (pp. ?). Bristol: Multilingual Matters.
 • Możejko, Z. P. (2012). Academic Writing – a neglected skill? An empirical study on the perceptions of students concerning the role of AW. Acta Philologica, 42, 87-96.
 • Możejko, Z. P., & Krajka, J. (2011). A Framework for Evaluating Digital Coursebooks. Academic Exchange Quarterly,15(1), 167-173.
 • Możejko, Z. P. (2011). How much CLIL is there in CLIL? A study of the approach on the example of CLIL provision in a junior highschool. Acta Philologica, 40, 69-81.
 • Możejko, Z. P. (2011). Manipulating the Structure of Information in Advanced Written Discourse of Multilingual Students of English. Acta Philologica, 40, 83-94.
 • Możejko, Z. P. (2011). Student Needs Assessment in Teaching English at the Tertiary Level: An Individual Learner Differences Perspective. In J. Arabski, & A. Wojtaszek (Eds), Individual Learner Differences in SLA (pp. 184-196). Bristol: Multilingual Matters.
 • Możejko, Z. P. (2010). Świadomość struktury informacyjnej tekstu pisanego w nauczaniu języka obcego. In J. Knieja, T. Zygmunt, & Ł. Brzana (Eds) Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce (pp. 127-135). Lublin: Wydawnictwo Werset.
 • Możejko, Z. P. (2010). Tworzenie materiałów CLIL z perspektywy kształcenia nauczycieli. In A. Otwinowska-Kasztelanic & M. Woynarowska-Sołdan (Eds) CLIL w polskich szkołach. Od teorii do praktykiJęzyki Obce w Szkole 6 (pp. 78-83). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Możejko, Z. P. (2009). Error Analysis Revisited: A Study of Error Gravity. Acta Philologica, 36, 64-73.
 • Możejko, Z. P. (2009). Z badań nad kształceniem zawodowym i językowym przyszłych nauczycieli języka angielskiego. In H. Komorowska (Ed.), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym (pp. 255-270). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Conference presentations (selection):

 • Z. P. Możejko. (2012, May). Is language awareness actually part and parcel of FL teacher training? Paper presented at the 24th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Z. P. Możejko. (2011, September). Manipulating the structure of information in advanced written discourse of multilingual students of English. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw: University of Warsaw.
 • Z. P. Możejko. (2011, May). The role of affective factors in CLIL provision in the secondary school. Paper presented at the 23rd International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Z. P. Możejko. (2010, November). Measures of advancedness as tokens of linguistic change, Paper presented at the conference “Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability”, Opole: Opole University.
 • Z. P. Możejko. (2010, May). Elements of culture in additional materials designed for EFL at the secondary school context, Paper presented at the 22nd International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Z. P. Możejko. (2010, May). Świadomość struktury informacyjnej tekstu pisanego w nauczaniu języka obcego. Paper presented at the conference ”Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”, Chełm: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
 • Z. P. Możejko. (2010, April). CLIL activities – a teacher trainer’s perspective. A workshop session at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka: Institute of English Studies UW and Teacher Training College in Ostrołęka.
 • Z. P. Możejko. (2010, April). CLIL: the-state-of-the-art. Paper presented at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka: Institute of English Studies UW and Teacher Training College in Ostrołęka.


Published: 2015-05-01