dr hab. Rafał Godoń

Selected publications: 

1. Świat tekstu jako przestrzeń osobowej zmiany, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2: Światy możliwe. Projekty, red. A. Iskra-Paczkowska , S. Gałkowski, M. Stanisz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016,s. 38-49.
2. The difficult pursuit of truth: a response to Kai Horsthemke, “Ethics and Education”, http://dx.doi.org/10.1080/17449642.2016.1271520
3. Agnieszka Bates, Rafał Godoń: “Tackling knowledge ‘like a business’? Rethinking the modernisation of higher education in Poland”, “Compare: a Journal of Comparative and International Education”, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03057925.2016.1234931.
4. Jak dziś oceniać jakość kształcenia uniwersyteckiego?, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska – Witkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
5. Miejsce egzaminu w kształceniu uniwersyteckim, [w:] Rzeczywistość edukacyjna, t. 2. Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź 2014, s. 261-270.
6. Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
7. Powaga namysłu a polifonia dyskursu edukacyjnego: rozważania o ogólności pedagogiki, [w:] Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki, red. E. Rodziewicz, A. Kożyczkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 47-59.
8. Współczesne problemy anglosaskiej filozofii edukacji, [w:] Tradycja i współczesność filozofii wychowania, red. S. Sztobryn, M. Miksza, Impuls, Kraków 2007, str. 301-312.

as well as articles in the following journals: “Chowanna”, „Comparative Education”, “Compare: a Journal of Comparative and International Education”, “Ethics and Education”, „Journal of Philosophy of Education”, “Kultura Pedagogiczna”, “Kwartalnik Pedagogiczny”, “Paedagogia Christiana”, „Policy Futures in Education”, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”.Published: 2017-02-21