CLIL - Content and Language Integrated Learning > info > dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW

dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW

Selected publications: 

Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji (współred), Instytut Spraw Publicznych 2002.

Pisanie – żywy język dziecka, Wydawnictwa UW 2006.

Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (współred.), CKE 2007.

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów (współred), CKE 2008.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów (współred.), CKE 2009

Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych w: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania (red. D. Klus Stańska, M. Szczepska-Pustkowska), WAiP 2009

Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów, CKE 2010

Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim (współred.), CKE 2011

Uczeń, szkoła dom. Raport z badań kontekstowych 2011 (współred.), IBE 2012

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) – pedagogiczny eksperyment z “politycznymi konsekwencjami”, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 4(64) /2013

 

 

Coordinated courses:

 

 • Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych
 • MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 – KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 • Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej
 • MODUŁ KIERUNKOWY – PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA
 • Moduł Kierunkowy-Pedagogika małego dziecka
 • Moduł Kierunkowy-Pedagogika małego dziecka
 • Moduł Kierunkowy-Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Moduł specjalnościowy Kierunki rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Projekt badawczy
 • Nurty współczesnej pedagogiki
 • Praktyka dydaktyczna
 • Praktyka dydaktyczna
 • Przedszkole i szkoła miejsca wspierania czy ograniczania rozwoju dziecka
 • Przedszkole i szkoła miejsca wspierania czy ograniczania rozwoju dziecka
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium pedagogiczne
 • Szkoła i przedszkole – instytucje edukacyjne zapewniajace rozwój czy ograniczajace rozwój dzieci?
 • Szkoła i przedszkole – instytucje edukacyjne zapewniające rozwój czy ograniczające możliwości dzieci?


Published: 2015-05-05