dr Ewa Suchecka

Selected publications:

 

Uczmy inaczej. Inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. Wyd. Akademickie ŻAK. 2012.

 

Coordinated courses:

 

 • Overview of English teaching approaches and methods
 • Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego
 • Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnienia
 • Literature and Drama in ELT
 • Metody nauczania języka angielskiego
 • Moduł metodyczny
 • Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela
 • Moduł specjalnościowy 2-rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela
 •  Moduł Specjalnościowy-Praktyczna nauka języka angielskiego (b)
 • Master’s seminar I


Published: 2015-05-01