CLIL - Content and Language Integrated Learning > Faculty > dr Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

dr Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Projekty naukowe:
2014-2017 kierownik projektu Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW (grant MNiSZW z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0094/NPRH3/H12/82/2014)

 

2013-2017 członek zarządu programu międzynarodowego, reprezentant Polski w programie COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges. http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306?
2011-2013 członek europejskiego projektu międzynarodowego COST Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. (http://www.bi-sli.org)
2010-2013 współwykonawca projektu Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia (809/N-COST/2010/0 MNiSZW), prowadzonego na Wydziale Psychologii UW i w Instytucie Psychologii UJ http://psychologia.pl/bi-sli-pl)

 

Interesujące strony:
LangUsta Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego http://langusta.edu.pl)

 

Wybrane publikacje:

 

Artykuły i książki:
Otwinowska, A., De Angelis, G. (2014) (red.) Teaching and Learning in Multilingual Contexts: Sociolinguistic and Educational Perspectives. Bristol. Multilingual Matters.
Otwinowska, A. (2014b) Does multilingualism influence plurilingual awareness of Polish teachers of English? International Journal of Multilingualism 11(1), 97-119.
Otwinowska, A. (2013). CLIL lessons in the upper-primary: the interplay of affective factors and CALP. In D. Gabryś-Barker, & J. Bielska (Eds), Affectivity in second language acquisition (str. 211-225). Bristol: Multilingual Matters.
Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012a). (red.). Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4).
Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012b). Introduction: social and affective factors in multilingualism research. In A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 347-351.
Gabryś-Barker, D., & Otwinowska A. (2012c). Multilingual learning stories: threshold, stability and change. In A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 367-384.
Otwinowska, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A. et al. (2012d). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy. Neofilolog, 39 (1), 7-29.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011a). Awareness and affordances. Multilinguals versus bilinguals and their perceptions of cognates. In G. De Angelis, & J-M. Dewaele (red.), New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research (str. 1-18). Bristol: Multilingual Matters.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011b). Awareness of Cognate Vocabulary and Vocabulary Learning Strategies of Polish Multilingual and Bilingual Advanced Learners of English. In J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Individual Learner Differences in SLA (str. 110-126). Bristol: Multilingual Matters.
Otwinowska, A. (2011c). Promoting plurilingual Competence in Polish Learners of English. In H. Komorowska (red.), Issues in promoting multilingualism (str. 233-254). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011d). Do we need to teach culture and how much culture do we need? In J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.) Aspects of culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (str. 35-48). Berlin: Springer.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010). Language awareness in using cognate vocabulary: the case of Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances. In J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Second Language Acquisition Studies in Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspective (str. 175-190). Bristol: Multilingual Matters.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009). Raising Awareness of Cognate Vocabulary as a Strategy in Teaching English to Polish Adults. Innovation in Language Learning and Teaching, 3(2), 131-147.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009). Rozwój różnojęzyczności w kształceniu neofilologicznym w świetle teorii afordancji językowych. In H. Komorowska (red.), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym (str. 189-206). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007a). Positive transfer and motivation in teaching cognate vocabulary. In J. Arabski (red). Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century (str. 613-621). Katowice: Oficyna Wydawnicza WW.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007b). Programy i materiały nauczania w szkolnictwie podstawowym Polski i innych krajów Unii Europejskiej a rekomendacje Rady Europy i Unii Europejskiej. In H. Komorowska (red.), Nauczanie Języków Obcych. Polska a Europa (str. 117-134). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007c). Na drodze ku różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na przykładzie języka angielskiego. In A. Niżegorodcew, & M. Jodłowiec (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku (str. 99-112). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006a). Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Poradnik Językowy 5, 39-48.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006b). Wpływ języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). In A. Duszak, E Gajek, & U. Okulska (red.), Korpusy w angielsko-polskim Językoznawstwie Kontrastywnym. Teoria i Praktyka (str. 236-261). Kraków: UNIVERSITAS.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2001). Latent bilingualism and language learning. In J. Arabski (red.), Insights into foreign Language Acquisition and Teaching (str. 106-120). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000a). A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles (19-35 years of age). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000b). Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Publikacje dydaktyczne:
Otwinowska-Kasztelanic, A., & Woynarowska-Sołdan, M. (red). (2010a). CLIL w polskich szkołach. Od teorii do praktyki. Języki Obce w Szkole, 6, special edition. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/results?dirids=4&action=SearchAction
Wolff D., & Otwinowska-Kasztelanic A. (2010b). CLIL – przełomowe podejście w edukacji europejskiej. Języki Obce w Szkole, 6, 7-13.
Otwinowska-Kasztelanic A. (2010c). Użycie elementów CLIL w nauczaniu języka u dzieci wczesnoszkolnych. Języki Obce w Szkole, 6, 71-78.
Maliszewska, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., & Zagórska, E. (2010d). Droga do efektywnego kształcenia typu CLIL w szkole podstawowej. Języki Obce w Szkole, 6, 146-152.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2004). Słowa, które znasz. Praktyczny słownik angielsko-polski z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

 

 

Coordinated courses:

 

  • Metodyka nauczania: różnice indywidualne między uczącymi się języka
  • Wykład monograficzny: Wstęp do metodyki nauczania języka obcego
  • Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych
  • Metodyka nauczania: różnice indywidualne między uczącymi się język
  • Wstęp do metodyki nauczania języka obcego
  • Second Language Acquisition and Classroom Language Learning
  • Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych
  • Metodyka nauczania: różnice indywidualne między uczącymi się język
  • Wykład monograficzny: Wstęp do metodyki nauczania języka obcego


Published: 2015-05-05