dr Artur Stępniak

Coordinated courses:

 • Teaching English to Young Learners
 • Second Language Acquisition and Classroom Language Learning

Conference presentations:

 • 27.03.2013 – prelekcja podczas XV Forum Nauczycieli Języka Angielskiego województwa lubeleskiego. Tytuł wystąpienia: „Edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym”. Organizator: Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 • 17.05.2013 – współorganizacja konferencji naukowej „Edukacja XXI wieku – nauczanie dwujęzyczne i teoria inteligencji wielorakich – w metodyce i praktyce”. Wystąpienie podczas konferencji, temat wystąpienia: „Dwujęzyczność w nauczaniu wczesnoszkolnym – fakty i mity”. Organizator: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 • 20.05.2013 – prelekcja podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łodzi “Language Across Curriculum: CLIL in foreign language classrooms”. Tytuł wystąpienia: “The role of the teacher’s identity in implementing CLIL at the primary school level – a pilot study”. Organizator:  Uniwersytet Łódzki
 • 13-14.06.2013 – prelekcja podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Florencji
  „The Future of Education”. Tytuł wystąpienia: “Implementing CLIL at the primary school level – a pilot study”. Organizator: Pixel, Italy.
 • 13-14.11.2013prelekcja podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lublinie „Linguistics Beyond And Within”. Tytuł wystąpienia: „Learning through CLIL – a good start for XXI century pupils”. Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 30.06-2.07.2014 prelekcja podczas XII Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego ET Market. Tytuł wystąpienia: „Dwujęzyczność na przykładzie Smart School w Zamościu”. Organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

 

Publications:

 • Innowacja pedagogiczna English is everywhere – edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym” złożona oraz zatwierdzona do realizacji przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, prowadzona w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu w latach szkolnych 2012-2015.
 • Implementing CLIL at the primary school level – a pilot study, in: “Conference Proceedings. The Future of Education”, Libreriauniversitaria, Italy. ISBN: 978-88-6292-386-6
 • “Learning Through CLIL in Polish Primary education”. Artykuł w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej: Within Language, Beyond Theories (Volume II): Studies in Applied Linguistics. Wydawca: Cambridge Scholars Publishing


Published: 2015-05-01