mgr Artur Stępniak

Conference presentations:

 

27.03.2013 – prelekcja podczas XV Forum Nauczycieli Języka Angielskiego województwa lubeleskiego. Tytuł wystąpienia: „Edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym”. Organizator: Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

 

17.05.2013 – współorganizacja konferencji naukowej „Edukacja XXI wieku – nauczanie dwujęzyczne i teoria inteligencji wielorakich – w metodyce i praktyce”. Wystąpienie podczas konferencji, temat wystąpienia: „Dwujęzyczność w nauczaniu wczesnoszkolnym – fakty i mity”. Organizator: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

 

20.05.2013 – prelekcja podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łodzi “Language Across Curriculum: CLIL in foreign language classrooms”. Tytuł wystąpienia: “The role of the teacher’s identity in implementing CLIL at the primary school level – a pilot study”. Organizator:  Uniwersytet Łódzki

 

13-14.06.2013 – prelekcja podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Florencji
„The Future of Education”. Tytuł wystąpienia: “Implementing CLIL at the primary school level – a pilot study”. Organizator: Pixel, Italy.

 

14-14.11.2013prelekcja podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lublinie „Linguistics Beyond And Within”. Tytuł wystąpienia: „Learning through CLIL – a good start for XXI century pupils”. Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

30.06-2.07.2014 – prelekcja podczas XII Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego ET Market. Tytuł wystąpienia: „Dwujęzyczność na przykładzie Smart School w Zamościu”. Organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

 

Publications

 

Innowacja pedagogiczna “English is everywhere – edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym” złożona oraz zatwierdzona do realizacji przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, prowadzona w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu w latach szkolnych 2012-2015.

 

“Implementing CLIL at the primary school level – a pilot study”. Artykuł w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej: „Conference Proceedings. The Future of Education.”. Wydawca: Libreriauniversitaria, Italy. ISBN: 978-88-6292-386-6

 

“Learning Through CLIL in Polish Primary education”. Artykuł w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej: Within Language, Beyond Theories (Volume II): Studies in Applied Linguistics. Wydawca: Cambridge Scholars Publishing

 

Coordinated courses:

 

  • Introduction to CLIL
  • Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)


Published: 2015-05-01