mgr Anna Sikorzyńska

 

Publications:

 

 1. Anna Sikorzyńska, Małgorzata Jojdziałło-Odrobińska, Teach Grammar 1, WSiP, Warszawa 1994 (książka dla nauczycieli z pomysłami na prezentacje gramatyczne i ćwiczeniami aktywizującymi znajomość konkretnych struktur gramatycznych)
 2. Anna Sikorzyńska, Małgorzata Jojdziałło-Odrobińska, Teach Grammar 2, WSiP, Warszawa 1997
 3. Anna Sikorzyńska, Discover it Yourself, WSiP, Warszawa 1995 (książka dla nauczycieli z indukcyjnymi prezentacjami konkretnych struktur gramatycznych)
 4. Ewa Kołodziejska, Anna Sikorzyńska, Testy do matury, WSiP, Warszawa 1994
 5. Jolanta Dobrowolska, Hanna Kijowska, Anna Sikorzyńska, Program nauczania do języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, WSiP 1998
 6. Anna Sikorzyńska, Matura ustna – repetytorium, Pearson Education 1999
 7. Anna Sikorzyńska, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Matura pisemna – repetytorium, Pearson Education 2000
 8. Anna Sikorzyńska, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Matura z języka angielskiego, Repetytorium, Pearson Education 2001
 9. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, Opportunities Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Pearson Education 2000 – 2002 (podręcznik do szkół średnich, wersja polska i globalna)
 10. Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Program nauczania języka angielskiego do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Pearson Education Polska 2002
 11. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, New Opportunities Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Pearson Education 2004 – 2006 (podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, wersja polska i globalna)
 12. Anna Sikorzyńska, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Nowa Matura Repetytorium, Pearson Education Polska 2004
 13. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, Challenges 2, Challenges 3, Challenges 4, Pearson Education, 2006 – 2007 (podręcznik do gimnazjum, wersja polska i globalna)
 14. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, Exam Challenges 1, Exam Challenges 2, Exam Challenges 3, Pearson Education, 2009 (podręcznik do gimnazjum z ćwiczeniami do egzaminu gimnazjalnego)
 15. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, seria New Challenges i New Exam Challenges Pearson Education, 2012 (podręcznik do gimnazjum)
 16. Michael Harris, Anna Sikorzyńska, seria Choices i Matura Choices Pre-intermediate i Intermediate (podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, wersja polska i globalna), Pearson 2012
 17. Michael Harris, Anna Sikorzyńska, seria Choices i Matura Choices Elementary i Upper-intermediate (podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, wersja polska i globalna), Pearson 2013

 

Coordinated courses:

Pedagogical grammarPublished: 2015-05-01